Koulutus

Musiikkiterapian perusopinnot, Pohjois-Karjalan AMK, 2000.
Musiikkiterapian aineopinnot, Jyväskylän yliopisto, 2005.
Lasten ja nuorten psykodyn. psykoterapiakoulutus, Itä-Suomen yliopisto 2021

Täydennyskoulutusta mm. psykologian perusopinnot, sosiaalityön perus- ja aineopinnot, neuropsykiatrinen valmentaja-koulutus. Lisäksi lyhyempiä koulutuspäiviä mm. Suomen musiikkiterapiayhdistyksen ja Itä-Suomen psykoterapayhdistyksen seminaarit, kiintymyssuhde/mentalisaatio, sensorimotorinen psykoterapia/trauman vakauttamishoito-koulutuspäiviä.

Järjestötoiminta

Suomen musiikkiterapiayhdistys (SMTY) ry:n jäsen
Itä-Suomen psykoterapiayhdistyksen jäsen

Julkaisut ja opinnäytteet

(R)AJATTOMUUDESTA (R)AJALLISUUTEEN -näkökulmia vaikeasti traumatisoituneen varhaisnuoruusikäisen pojan psykoterapiassa ajan ja rajan rakentumisesta. Psykodynaaminen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapiakoulutus, Kuopio 2017-2021

Laukkarinen H (2007). Seksuaalisuus ilmiönä terapiatyössä - Mikkelin kevätseminaarin tematiikka. Musiikkiterapia 22 (1)

Laukkarinen H (2006). Musiikkiterapeutti moniammatillisessa tiimissä. Musiikkiterapia 21(1-2).

Laukkarinen H (2005). Musiikkiterapeuttien käsityksiä moniammatillisessa tiimissä toimimisesta ja tiimissä toimimisen erityispiirteitä. Pro gradu -tutkielma, Musiikin laitos, Jyväskylän yliopisto.

Viitikko H (2000). Musiikkiterapia osana vankien vapauteen valmentautumisessa. Tapaus kahdesta vapautuvien vankien musiikkiterapiaryhmästä. Opinnäytetyö, sosiaalialan koulutusohjelma, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.