Koulutus

Musiikkiterapian perusopinnot, Pohjois-Karjalan AMK, 2000.
Musiikkiterapian aineopinnot, Jyväskylän yliopisto, 2005.

Täydennyskoulutusta mm. psykologian perusopinnot, sosiaalityön perus- ja aineopinnot, neuropsykiatrinen valmentaja-koulutus. Lisäksi lyhyempiä koulutuspäiviä mm. Suomen musiikkiterapiayhdistyksen seminaarit vuodesta 1998 alkaen, PRT-menetelmä, nimeämisvaikeus oppimisen esteenä, toiminnanohjaus, kiintymyssuhde, sensorimotorinen psykoterapia/traumaterapia.

Järjestötoiminta

Suomen musiikkiterapiayhdistys (SMTY) ry:n jäsen vuodesta 1998.
SMTY ry:n Etelä-Savon alajaoston jäsen.
SMTY ry:n Ammattikillan sihteeri v. 2005 - 2006.
SMTY ry:n hallituksen varajäsen v. 2005 - 2006.
SMTY ry:n ammattieettisen toimikunnan jäsen vuodesta 2009.

Julkaisut ja opinnäytteet

Laukkarinen H (2007). Seksuaalisuus ilmiönä terapiatyössä - Mikkelin kevätseminaarin tematiikka. Musiikkiterapia 22 (1)

Laukkarinen H (2006). Musiikkiterapeutti moniammatillisessa tiimissä. Musiikkiterapia 21(1-2).

Laukkarinen H (2005). Musiikkiterapeuttien käsityksiä moniammatillisessa tiimissä toimimisesta ja tiimissä toimimisen erityispiirteitä. Pro gradu -tutkielma, Musiikin laitos, Jyväskylän yliopisto.

Viitikko H (2000). Musiikkiterapia osana vankien vapauteen valmentautumisessa. Tapaus kahdesta vapautuvien vankien musiikkiterapiaryhmästä. Opinnäytetyö, sosiaalialan koulutusohjelma, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.