Musiikkiterapia on hoito- ja kuntoutusmuoto, jossa musiikkia ja sen elementtejä käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä.

Musiikkipsykoterapia on psykoterapian erityissovellus, jossa musiikkia ja sen eri elementtejä käytetään tunteiden työstämisen ja itsetuntemuksen lisäämisen välineenä luottamuksellisessa vuorovaikutussuhteessa.

Musiikkiterapia voi olla pääasiallinen hoitomuoto tai se voi toimia muiden hoitomuotojen rinnalla.

Kenelle?

Lapset/nuoret/aikuiset/vanhukset
  • erilaiset kommunikaatio- ja kontaktivaikeudet
  • laajalti neurologiset ja neuropsykiatriset häiriöt
    (ADHD, autismi, kielenkehityksen häiriöt, kehitysvammat, oppimishäiriöt)
  • psykiatriset häiriöt, tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöt (mm. masennus)
  • vuorovaikutus- ja sosiaalisten taitojen ongelmat
  • kiintymyssuhdehäiriöt, traumat

Tavoitteet

Musiikkiterapian tavoitteena voi olla esimerkiksi
  • itsetuntemuksen ja tunteiden käsittelyn lisäämiseen tähtäävät tavoitteet
  • kehonhahmottamiseen ja toiminnallisiin valmiuksiin liittyvät tavoitteet
  • vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin taitoihin liittyvät tavoitteet

Menetelmät

Menetelminä käytetään mm. musiikin kuuntelua, soittamista, laulamista, musiikkimaalausta, kuvionuotti-soittomenetelmää, bändisoittoa, vapaata improvisaatiota, keskustelemista. Vaihtoehtoisina kommunikaatiomenetelminä mm. kuvatuki ja viittomat.

Musiikkiterapiaan hakeutuessa ei tarvitse olla erityisiä musiikillisia taitoja tai valmiuksia.

Kuinka musiikkiterapiaan pääsee?

Musiikkiterapiassa tavoitteet asetetaan aina yksilöllisesti. Tarvitset joko julkisen tai yksityisen puolen lääkärin lähetteen musiikkiterapian alkuarviointiin.

Musiikkiterapian alkuarviointi on Musiikkiterapia Melodicassa 3-5 arviointikäyntiä.

Arviointikerroilla tarkastellaan asiakkaan suhdetta musiikkiin, terapeuttiin sekä vuorovaikutuksen määrää ja luonnetta. Arviointijaksolla pyritään selvittämään hyötyykö asiakas musiikkiterapiasta ja minkä tyyppinen musiikkiterapia vastaa hänen tarpeitaan. Arviointijakson jälkeen tehdään jatkosuunnitelma yhdessä lähettävän/hoitavan tahon ja/tai asiakkaan kanssa.

Terapian maksavia tahoja voivat olla Kela, sairaanhoitopiirit, sosiaalitoimet, vakuutusyhtiöt tai asiakas itse maksavana.